För mänskliga rättigheter
För sex på lika villkor - Fair Sex
Mot trafficking och prostitution

Vad kan jag göra?

Som privatperson:

Skriv under för Fair Sex
Skriv under Realstars kampanj för Fair Sex – lagskärpning i Europa för att förhindra trafficking

Skaffa dig kunskap
Om du vet vad som orsakar orättvisor och människorättskränkningar såsom trafficking och övergrepp kan du också påverka andra.

Vad tycker du själv?
Fundera på vad som är din egna värderingar när det gäller Fair Sex och mänskliga rättigheter. Hur skulle du själva formulera dig om du skulle berätta för någon annan om dina värderingar?

Stå upp för dina och andras rättigheter
Mänskliga rättigheter berör inte bara andra, utan även dig som agent. Kom ihåg att du har rätt att bestämma över din egen kropp. Påminn personer omkring dig om att de också har den rätten. Våga säg ifrån när du tycker något är fel.

Ideella organisationer behöver din hjälp
I samhället läggs idag väldigt lite ekonomiska medel för att arbete mot trafficking. Organisationer som arbetar med de här frågorna behöver både ekonomiskt stöd och ideellt arbete. Man kan ordna en insamlings- eller informationsaktivitet för att stötta en organisation.

Använd sociala medier
Ni har stor möjlighet att påverka via sociala medier såsom facebook. Föregå med gott exempel i ditt eget agerande, ta avstånd från kränkningar och sprid goda exempel.

Se kritiskt på vilka normer som visas i media
Även om tv-spel, filmer, musik och reklam är kul och spännande, så måste du samtidigt som agent se kritiskt på vilket budskap dessa sänder i frågan om jämställdhet, sexuella relationer och sexövergrepp. Om du tycker något är fel, kontakta de som är ansvariga och uttryck din åsikt. Gå samman med andra så det blir tydligt att den här typen av budskap inte är välkommet.

Som elev på din skola:

Arbeta vidare med spelets tema(n)
Gör ett skolarbete om de teman som tas upp i Fair Sex: Nätverket. Välj ett område som du tycker är särkilt intressant, till exempel människohandel, barnsexhandel, prostitution, sexköp utomlands, svenska sexköpslagen, sexuellt våld, heder och könsroller.

RealStars arbete med skolan
Realstars gör en hel del arbete tillsammans med skolor. Bland annat kreativa workshops där elever skapar konst för Fair Sex. Realstars har även andra aktiviter såsom föreläsningar och kampanjer som du och din skola kan delta i. Du kan kontakta RealStars på info@realstars.eu eller www.realstars.eu

Positiva samhällsförändringar
Finns det någon kurs som du studerar där du kan fördjupa dig i positiva samhällsförändringar och hur dessa kommit till? Till exempel kan du skriva om rösträtt, Aids-aktivism, apartheid och kampen mot kvinnlig könsstympning. Du kan säkert komma på fler idéer på positiva samhällsförändringar som skett.

Deklarationen om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen
Sverige har bundit sig att följa både FNs deklaration för mänskliga rättigheter och FNs Barnkonvention. Hur väl tycker du att Mänskliga Rättigheter och Barnkonventionen efterföljs på din skola och i samhället i stort?

Jämställd skola?
Vad står i din skolas plan för jämställdhet och likabehandling? Vilka normer kring kön och relationer är tydliga på din skola, både bland elver och lärare, och överenstämer detta med vad du tycker är jämställdhet?


Möt andra agenter

Lisbeth

Som agent kan du använda sociala media, kampanjer och tidningar för att få människor att uppmärksamma trafficking och sexövergrepp. Du kan till exempel skriva under Realstars kampanj mot trafficking Europa och för att fler länder inför lag mot sexköp.

Alla förändringar som sker inom politiken baseras på vad människor tycker är viktigt, och då är det viktigt att våga säga vad man tycker.

Julian

Som agent i Nätverket försöker jag vara uppmärksam på vad som händer när jag är ute. Jag är ingen hobbypolis, men jag ignorerar aldrig något jag ser som verkar misstänksamt. Prostitution är inte alltid uppenbart, och de som utnyttjas har sällan möjlighet att påverka situationen själva.

Civilcurage - att våga säga ifrån - även om det bara handlar om att ringa polisen - är viktigt.

Kim

Genom att arbeta med våra egna och andras värderingar kan vi komma långt i arbetet mot övergrepp. Inte alla övergrepp är uppenbara. Ömsesidighet är det viktigaste riktmärkket. Alla ska må bra, annars är det något som är fel. Fair Sex helt enkelt.

Värderingsarbete handlar inte bara om hur och varför vi har sex, utan också om hur vi pratar om sex och om varandra.


Hitta mer fakta

Vi vill veta vem som
spelat Nätverket!

Du får gärna kontakta oss på RealStars och berätta om vad du tyckte om spelet, eller vilka tankar det väckte hos dig.
Kontakta RealStars på info@realstars.eu

Frågorna från
träningsprogrammet

Har du funderat mer över reflektionsfrågrna i Nätvekrets träningsprogram? Bra!
Om du vill ha lite mer feedback kring frågorna kan du läsa den här texten, där det kommer lite tankar kring varje fråga, och vilken fakta som stödjer olika synsätt.

Filmtips

Flashmob against trafficking, red light district:

Realstars film Miss Traffickng (som videosvar på Miss Travel):

Call-girl, trailer:

Siddharth Kara on Sex trafficking business:

Följ RealStars på facebook

-->